2010/Nov/14

ในสมัยของคนรุ่นใหม่ ยังคิดถึงความสัมพันธ์ที่ยืนยาว ยั่งยืน ในความรักที่คบหา อยู่เคียงข้างกันจนแก่จนเฒ่าไหมครับ
 

edit @ 14 Nov 2010 20:58:21 by granun

edit @ 14 Nov 2010 21:07:39 by granun

edit @ 16 Nov 2010 12:56:00 by granun

Comment

Comment:

Tweet